Kto sme

Adresa našej webovej stránky (e-shopu) je: https://chateauvin.sk.

Prevádzkovateľom je spoločnosť CHATEAU-VIN s.r.o. so sídlom: Vajnorská cesta 2, 900 26 Slovenský Grob (IČO: 35 946 768, IČ DPH: SK2022034069 | Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36910/B.)

 

Ako ochraňujeme Vaše osobné údaje

 • K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne, riadime sa zásadami pri ich spracúvaní a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pri narábaní s nimi vždy dodržiavame všetky platné zákony a zásady.
 • Vaše osobné údaje uchovávame bezpečne. Údaje o Vás sú umiestnené v chránenej databáze, pri Vašom nákupe používame šifrované spojenie, aby neunikol žiaden z údajov.
 • Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky.
 • Údaje o Vás si môžete meniť alebo vymazať vo Vašom účte, ktorý ste si vytvorili na našej webstránke. V prípade potreby môžete o túto zmenu alebo výmaz požiadať priamo nás, a to prostredníctvom e-mailu – vinoteka@chateau-vin.sk.
 • Služby a produkty poskytované v rámci nášho e?shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete

 • Pre vybavenie Vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme tieto údaje: Vaše meno a priezvisko, adresu pre doručenie tovaru, Váš e?mail a telefónne číslo. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné vybavenie Vašej objednávky. Tieto údaje uchovávame po dobu 10-tich rokov.
 • Vaša e?mailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do užívateľského účtu), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e?mailovú adresu Vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu. Telefónne číslo slúži iba na prípadné upresnenie vybavenia a doručenia objednávky, žiadnym iným spôsobom nie je tento údaj použitý.
 • V našom e?shope nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali informácií o Vašich platobných prostriedkoch (bankových účtoch alebo platobných kariet).
 • Prostredníctvom registrácie si môžete na našej webstránke založiť heslom chránený používateľský účet. Tým získavate priamy prístup k Vašim, u nás uloženým údajom a zároveň môžete spravovať Vaše osobné údaje uložené v tomto používateľskom účte. Ak si takéto spracúvanie Vašich údajov neželáte, môžete realizovať objednávky bez registrácie. 
 • Na našej webstránke dochádza aj k automatickému zberu dát službou Google Analytics, poskytovanej spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
 • Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
 • Na webových stránkach sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov stránok na účely marketingu a reklamy a ukladajú sa do cookies vo Vašom počítači. Následne sa môžu na iných webových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre Vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa stránky. Ak si však napriek tomu neželáte, aby sa Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete tento zber a ukladanie do budúcnosti odmietnuť kliknutím na ikonu zobrazenú v každom reklamnom banneri. Pre viac informácií využite dokumentáciu Vášho internetového prehliadača.

 

Nesúhlas s použitím údajov, ich zmena a výmaz

 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
 • Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.
 • O výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo ich výmaz môžete požiadať písomne elektronickou poštou na adrese vinoteka@chateau-vin.sk.

 

Ak máte ďalšie otázky k ochrane údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť:

Vinotéka Chateau-vin
Vajnorská cesta 2, 900 26 Slovenský Grob

Tel.: 0917 843 974
E-mail: vinoteka@chateau-vin.sk